Aký typ služby hľadáte ?

Služba projekcia zahŕňa vypracovanie projektu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (skr. PBS) pre všetky stupne projektovej dokumentácie stavieb. Viac o ponúkanej službe nájdete v sekcii RIEŠENIE PBS

Služba prevencia Vám poskytne riešenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov a metodických pokynov. Viac o ponúkanej službe nájdete v sekcii PREVENCIA

Služba poradenstvo poskytuje konzultácie a odborné riešenia konkrétnych problémov v oblasti požiarnej ochrany a protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Viac o ponúkanej službe nájdete v sekcii PORADENSTVO

Služba analýza poskytuje spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru pre konkrétny typ prevádzky na pokyn príslušného KR HaZZ. Viac o ponúkanej službe nájdete v sekcii ANALÝZA