Predaj hydrantových systémov​

Ponúkame Vám predaj a zabezpečenie  dodania hydrantových systémov, spolu s potrebnými komponentami ako aj príslušnými piktogramami.

V našej ponuke hydrantových systémov môžete nájsť hadicové zariadenia, a to:

  • hadicové navijaky

Nástenné hydranty nie sú zahrnuté v našej ponuke.

Katalóg ponúkaných hydrantových systémov si môžete prezrieť na tomto odkaze:
 

Nástené hydranty

Nástenné hydranty s plochými hadicami sú zložené z týchto častí:
 
1. skriňa alebo ochranný kryt,
2. hadicové uloženie,
3. ručné ovládanie prítokového ventilu,
4. plochá hadica so spojkami, ktorej svetlosť je najviac 52 mm a jej dĺžka je najviac 20 m,
5. uzatvárateľná prúdnica.
 

Hadicové navijaky

Hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou sa podľa druhu navijaka skladajú z týchto častí:

1. hadicový navijak s ručným ovládaním:
a) z navijaka s prívodom vody stredom,
b) z ručne ovládaného prítokového ventilu,
c) z tvarovo stálej hadice s dĺžkou najviac 30 m,
d) z uzatvárateľnej prúdnice,
e) tam, kde je to potrebné, zo smerového vedenia hadice,
 
2. hadicový navijak s automatickým ovládaním
a) z navijaka s prívodom vody stredom,
b) z automaticky ovládaného prítokového ventilu,
c) z tvarovo stálej hadice s dĺžkou najviac 30 m,
d) z uzatvárateľnej prúdnice,
e) tam, kde je to potrebné, zo smerového vedenia hadice.

Kontrola a činnosti spojené s údržbou hadicových zariadení

Kontrolu hadicových zariadení vykonávame na základe vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov § 14 a § 15.

V prípade, ak sa počas kontroly zistia nedostatky, ktoré by viedli k oprave alebo výmene celého hadicového zariadenia alebo niektorej jeho časti, potom na základe objednávky zašleme hadicové zariadenie výrobcovi, ktorý vykoná potrebnú servisnú činnosť a následne hadicové zariadenie opätovne uvedieme do akcieschopného stavu. 

Dodatočné informácie a cenová ponuka

Ak potrebujete ďalšie informácie ohľadom ponúkaných hadicových zariadení alebo máte záujem o nákup, resp. kontrolu hadicových zariadení a prajete si vypracovať cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii: KONTAKT