Poradenstvo

Služba poradenstvo je zameraná na podanie odbornej pomoci všetkým, ktorí sa dostali do konfrontácie s problémom na úseku ochrany pred požiarmi, resp. protipožiarnej bezpečnosti stavieb a potrebujú jasné a zrozumiteľné odpovede na dané otázky a rýchlu odbornú pomoc. Sme si plne vedomí, že v našej oblasti dochádza mnohokrát k nedorozumeniam a častým chybám, ktoré môžu viesť k právnym postihom alebo k nebezpečenstvu vzniku požiaru a následným stratám. Neváhajte preto využiť našu službu poradenstva ako rýchlu odbornú pomoc.

Stalo sa Vám že ste nerozumeli požiadavkám, ktoré vyplývali z riešenia PBS pre Váš nový objekt, či jeho zmenu a zhotoviteľa nebolo možné zastihnúť alebo odmietol podať ďalšie  informácie a nevedeli ste na koho sa obrátiť o pomoc?

Navrhujete nový objekt, alebo rekonštruujete stávajúci, či meníte jeho účel alebo jeho časť a potrebujete odborné rady ako postupovať v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavby? 

Chcete si otvoriť prevádzku ale máte nejasnosti, ktoré vyplývajú z právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi?

Na tieto časté otázky ale aj iné sme Vám vždy ochotní poskytnúť rýchlu odbornú pomoc a nasmerovať Vás správnym smerom. V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať v sekcii KONTAKT