Zoznam stavieb pre ktoré sme vypracovali riešenie PBS

V tomto zozname nájdete vybrané príklady stavieb, pre ktoré sme vypracovali riešenie PBS. Medzi naše ďalšie referencie patrí množstvo riešení PBS bytových domov, rodinných domov a drobných stavieb. Naše referencie tvoria taktiež mnohé zmeny konštrukčného riešenia stavieb, účelu stavieb či ich dodatočného zateplenia.

1. Reštaurácia; Prešov

2. Autosalón KIA; Michalovce

3. Garážový súbor; Košice

4. Knižnica SPU; Nitra

5. Sklad potravín; Nové Mesto nad Váhom

6. Športová hala; Topoľčany

7. Polyfunkčná budova; Bošany

8. Hospodárska budova; Stropkov

9. Skladová hala CONROOF; Stropkov

10. Reštaurácia KING; Svidník

11. Zberný dvor; Nitrianska Blatnica

12. Autoservis; Trnava