Predaj hasiacich prístrojov

Ponúkame Vám predaj, zabezpečenie dodania ako aj inštaláciu hasiacich prístrojov spolu s potrebnými komponentmi ako ochranná skrinka, stojan alebo nástenný vešiak. 

V našej ponuke prenosných hasiacich  prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov (skr. PHP) môžete nájsť:

PHP vodný

PHP penový

PHP práškový (A,B,C,D)

PHP CO2 (snehový)

Katalóg ponúkaných PHP si môžete prezrieť na následujúcom odkaze:

K1 – KATALÓG PONÚKANÝCH HASIACICH PRÍSTROJOV

Grafické označenie triedy požiaru na PHP

Trieda požiaru A  – požiare pevných látok, napr.: drevo, papier, slama, textil, uhlie, plasty, atď.

Trieda požiaru B  – požiare kvapalných látok, napr.: benzín, nafta, olej, benzol, lak, alkohol

Trieda požiaru C  – požiare plynných látok, napr.: metán, propán, svietivý plyn, vodík, acetylén

Trieda požiaru D  – požiare kovov, napr.: ľahké alkalické kovy ako sodík, draslík, horčík a hliník

PHP s touto triedou požiaru sa najčastejšie používajú v prevádzkach, kde sa s týmito kovmi manipuluje, pracuje alebo na miestach kde sa skladujú. 

Trieda požiaru F  – požiare rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

PHP s touto triedou požiaru sa používajú v prevádzkach ako vývarovne, kuchyne reštaurácií, školských zariadení, rýchleho občerstvenia, resp. všade kde je vysoké riziko vzniku požiaru týchto látok.

Kontrola a činnosti spojené s údržbou hasiacich prístrojov

Kontrolu hasiacich prístrojov vykonávame na základe Osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti pre približne 95 % všetkých hasiacich prístrojov používaných na území SR.

V prípade, ak sa počas kontroly zistia nedostatky, ktoré by viedli k oprave alebo doplneniu hasiacej látky hasiaceho prístroja, resp. k potrebnej tlakovej skúške, potom na základe objednávky zašleme hasiaci prístroj výrobcovi, ktorý vykoná potrebnú servisnú činnosť a následne hasiaci prístroj opätovne uvedieme do akcieschopného stavu. 

Dodatočné informácie a cenová ponuka

Všetky ponúkané hasiace prístroje sú certifikované podľa normy EN 3. Ak potrebujete ďalšie informácie ohľadom ponúkaných hasiacich prístrojov alebo máte záujem o nákup, resp. kontrolu hasiacich prístrojov a prajete si vypracovať cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii: KONTAKT