Organizovaná spolupráca medzi jednotlivými profesiami a spoločná koordinácia je jednou z našich predností. Nájdeme spôsoby ako spoločne s ostatnými profesistami dosiahnuť vytýčený cieľ a nezaťažujeme touto činnosťou nášho klienta. Snažíme sa o zachovanie pôvodnej myšlienky autora projektu a vždy nájdeme cestu k tomu, aby bol navrhovaný objekt bezpečný na užívanie a taktiež aby architektonicky, účelovo a dizajnovo vynikol.